Najlepsze ciekawostki z języka angieskiego

Polecenie „Go!” to najkrótsze poprawne zdanie w języku angielskim. Wyraz listen („słuchać”) składa się z tych samych liter co silent („cichy”, „milczący”). Przypadek? McJob – określenie nisko płatnej pracy. Najdłuższy wyraz angielski (45 liter) to Pneumono­ultra­microscopic­silico­volcano­coniosis („pylica krzemowa”). Najtrudniejszy angielski łamaniec językowy to The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick.